ANBI-status aanvragen

Een vliegende start voor uw stichting

Diensten en prijzen

Naast het adviseren en begeleiden bij het proces van het aanvragen van de ANBI-status kan Advies voor Stichtingen uw stichting op nog meer gebieden ondersteunen. U moet hierbij denken aan zaken als:

Organisatie en Fondsenwerving

  • Advies over het inrichten van de organisatie en de governance-structuur, mede in het licht van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
  • Het ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak fondsenwerving.
  • Advies geven over hoe te voldoen aan de rapportageverplichtingen en hoe de verantwoording richting donateurs vorm te geven.
  • Informatie over het voldoen aan de Governance Code Cultuur of de CBF-erkenning.

Marketing, ICT en Financiën

  • Project management bij ontwerp en realisatie van de website (in samenwerking met extern ontwerpbureau).
  • Het aanvragen van de domeinnaam, hosting, software en mail voor de stichting.
  • Advies over koppeling website aan andere on-line (marketing) tools.
  • Advies over opzet financiële administratie.
  • Informatie over het toepassen van de SBBI-status.
  • Inventarisatie fiscale issues loonbelasting en omzetbelasting (advies in samenwerking met extern fiscalist).

Advies voor Stichtingen werkt op offertebasis voor die onderdelen waar u ondersteuning nodig heeft.

Hierbij hanteert Advies voor Stichtingen een uurtarief van €65,- . De diensten van Advies voor Stichtingen zijn vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Dit tarief dekt alleen de diensten van Advies voor Stichtingen en niet die van derde partijen, zoals notaris, hosting-provider, ontwerpbureau, etc.

Eventuele reiskosten worden gedeclareerd op basis van 23 cent per km vanaf Haarlem.

Download hier de algemene voorwaarde